Kurs Nauczycielski Polska 2016

BODY CONTROL PILATES:  MATWORK

Kim jesteśmy?

Co zyskujesz kończąc kurs?

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Elementy kursu

Dni szkoleniowe

12 dni zajęć, między innymi: teoria i praktyka nauczania, teoria pilatesa, omówienie ponad stu ćwiczeń, anatomia funkcjonalna, umiejętności pedagogiczne, praca z klientem oraz planowanie ścieżki kariery zawodowej.

Ocena praktyczna

Egzamin indywidualny, podczas którego uczniowie demonstrują znajomość ćwiczeń nauczanych podczas szkolenia, zanim zaczną praktyki nauczycielskie. Zaliczenie tego egzaminu oznacza dopuszczenie do praktyk nauczycielskich. Egzamin odbywa się zazwyczaj ostatniego dnia części szkoleniowej.

Egzamin pisemny

Wszyscy uczniowie muszą zdać trzygodzinny egzamin pisemny, podzielony na dwie części: Teoria i Anatomia w pilatesie. Do egzaminu można przystąpić w dowolnym terminie po ukończeniu części szkoleniowej.

Nauka własna

Uczniowie dostają też materiały do nauki własnej, dotyczące zagadnień takich jak odżywianie i sprawność układu sercowo-naczyniowego. Uczniowie muszą przedstawić karty zajęć praktycznych i teoretycznych, jakie odbyli w ramach nauki własnej.

Praktyki nauczycielskie
H43A0005_edit
Ćwiczenia prowadzenia klienta do właściwej postawy.

Ta faza kursu ma za zadanie umożliwić studentom praktykę i doskonalenie umiejętności nauczycielskich pod okiem doświadczonego nauczyciela Body Control Pilates. Uczniowie muszą otrzymać pisemne zaliczenie praktyk od starszego nauczyciela, zanim mogą przystąpić do ostatniego egzaminu praktycznego.

Ta część kursu realizowana jest również poprzez uczestnictwo w warsztatach i specjalnie organizowanych dniach dla uczniów.

Egzamin praktyczny

Aby go zdać, należy przedstawić plany lekcji i poprowadzić godzinne zajęcia grupowe pod okiem egzaminatora; egzamin praktyczny jest niezbędny do otrzymania dyplomu Certyfikowanego Nauczyciela Body Control Pilates.

Certyfikat

Kiedy wszystkie wymagane elementy kursu zostaną zaliczone, studenci otrzymują certyfikat Body Control Pilates: Basic Matwork. Mogą też zostać członkami Body Control Pilates Association oraz UK Register of Exercise Professionals bądź też European Register of Exercise Professionals.

The Body Control Pilates Association

Stowarzyszenie Body Control Pilates jest otwarte dla wszystkich, którzy ukończyli kurs Body Control Pilates Praca na Macie. Jest to największe tego typu stowarzyszenie w Europie, a poziom wsparcia, jakiego udziela swoim członkom, jest wyjątkowy. Stowarzyszenie nie tylko nadzoruje standardy i jakość, ale też promuje dane kontaktowe swoich nauczycieli oraz reprezentuje ich interesy. Członkami mogą zostać jedynie nauczyciele, którzy ukończyli Body Control Pilates Matwork Certification Course.

Gdzie i kiedy?

Koszt kursu

Kontakt

Wszelkich informacji na temat warsztatów i kursów nauczycielskich udziela Joanna Ganszyniec – polski partner edukacyjny Body Control Pilates.

Więcej o metodzie Body Control Pilates na www.bodycontrolpilates.com oraz www.dobrypilates.pl