Formularz Zgłoszeniowy

Kurs Nauczycielski Body Control Pilates®

Proszę zarezerwować dla mnie miejsce na Kursie Nauczycielskim Body Control Pilates®. 

Potwierdzam, że znane mi są koszty kursu i warunki płatności:

Łączny koszt kursu wynosi 9000 zł (8000 zł w przypadku wpłacenia całej kwoty do końca marca 2016) i jest płatny w ratach, w terminach podanych w warunkach płatności

Wpisowe, w kwocie 500 zł płatne jest po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia na kurs. Wpłata wpisowego gwarantuje udział w kursie. Rejestrację zamykamy 1 kwietnia 2016. Ilość miejsc ograniczona do 15 osób – o kolejności przyjęć decyduje kolejność wpłat.

W przypadku odwołania udziału w kursie po wpłaceniu wpisowego ale przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, zwracana kwota zostanie pomniejszona o 300 zł na pokrycie kosztów administracyjnych.